top of page

נָכוּת זְמַנִּית- נִפְגְּעֵי עֲבוֹדָה

זכויות נפגעי עבודה קבועות בתקנות הביטוח הלאומי.

נפגע בעבודה שהוכר כנכה בעל דרגת נכות זמנית בשיעור של 9% ומעלה, זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבת נכות בשיעור דרגת הנכות הזמנית שנקבעה לו. אם דרגת הנכות הזמנית נמוכה מ-9% – היא אינה מזכה את הנפגע בתשלום (בדומה לנכות קבועה שנמוכה מ-9%).

תשלום נכות זמנית יינתן אך ורק למשך פרק הזמן שהוועדה הרפואית קבעה. כאשר תקופת הזכאות מסתיימת והנפגע נדרש להתייצב שוב בפני הוועדה הרפואית לצורך בחינה מחודשת של מצבו הרפואי. תשלום הקצבה יופסק, ימשיך או שסכומו ישתנה – בהתאם לקביעות החדשות של הוועדה.


אילו טפסים יש להגיש למימוש זכויות בנכות זמנית?

טופס תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה (200)- טופס זה מיועד לכל מי שנפגע בתאונת עבודה או ניזוק כתוצאה ממחלת מקצוע והוכר כנפגע עבודה ע"י הביטוח הלאומי. לאחר הגשת הטופס, הנפגע יזומן לוועדה שתקבע באם הפגיעה בעבודה הותירה נכות, ואם כן – מהי דרגתה.


בביטוח לאומי קיים טופס נכות זמנית: תביעה לנכה נזקק בעל דרגת נכות זמנית (טופס 279). 

טופס זה משמש לצורך תביעה שמגיש נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות זמנית נמוכה מ-100%, שאינו מסוגל לעבוד בעבודה כלשהי ואין לו כל הכנסות מעסק או עבודה, ולכן הוא מבקש להיות מוכר כנכה נזקק.

חשוב שתדעו

פיצוי כספי והטבות
הם חלק ממימוש הזכויות  הרפואיות העשויות להגיע לך-
ויכולות להקל על איכות החיים שלך!

הזכויות הרפואיות שלך מגיעות לך!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

עשית את הצעד הראשון עכשיו תורנו. בקרוב מאוד נחזור אלייך!

bottom of page