top of page
בועת תיקיית מסמכים

חוות דעת רפואית

רופאה
ערימת מסמכים

הזכויות הרפואיות שלך מגיעות לך!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

עשית את הצעד הראשון עכשיו תורנו. בקרוב מאוד נחזור אלייך!

מהי חוות דעת רפואית?

חוות דעת רפואית לביטוח הלאומי או לכל גורם אחר הינה מסמך מקצועי, הניתן ע"י רופא מומחה ומתייחס לסוגיה רפואית – פציעה או מחלה – שהוצגה בפניו. במסגרת זו, הרופא בדרך כלל מחווה את דעתו לגבי טיב הפגיעה, רמת המגבלה שהיא גורמת לנבדק, הערכת אחוזי הנכות בגינה ועוד.

 

חוות דעת רפואית כוללת התייחסות לכל הממצאים הרפואיים של הנבדק, תלונותיו ותוצאות הבדיקות שלו. היא מוגשת לוועדה רפואית במסגרת תביעת פיצוי ו/או קביעת אחוזי נכות. נהוג לכנותה גם בשם "חוות דעת שנייה", שכן היא מהווה תוספת לחוות הדעת של רופאי קופת חולים (שעוסקים יותר בפרוגנוזה לשיקום וריפוי) ושל רופאי הוועדה הרפואית עצמם.

חוות דעת רפואית חשובה במקרים הבאים:

  • תביעת נכות המוגשת למוסד לביטוח לאומי לפני עמידה בפני ועדה רפואית.

  • תביעת נכות המוגשת למס הכנסה.

  • תביעות המוגשות לחברות ביטוח במקרי תאונות, פציעות, אובדן כושר עבודה, מחלה וכיו"ב.

  • תביעות לוועדה של קרן פנסיה.

  • הערכת נכות בגין תאונת דרכים.

  • תביעה בנושא אובדן כושר ניידות.

  • תביעות המוגשות לקצין התגמולים של משרד הביטחון בגין פגיעות שנגרמו עקב תנאי שירות, או פציעות וחבלות שאירעו במהלך שירות ביטחון.

  • תביעה על פגיעה בגין פעולות איבה.

בדרך למימוש זכויות רפואיות יש צורך לעבור ועדה רפואית בביטוח לאומי או כל ועדה רפואית אחרת הקשורה למימוש זכויות כגון: פטור ממס הכנסה או תביעה של חברות הביטוח. לשם כך, רצוי להצטייד בחוות דעת רפואית מתאימה, מקיפה, מדויקת ומנוסחת בהתאמה לדרך עבודתה של הוועדה. אלו הם מאפייניה של חוות דעת הניתנת ע"י סגל הרופאים שלנו שצברו ניסיון רב שנים ונחשפו למגוון רחב של פגיעות והשלכותיהן.

חשוב לדעת מהם השלבים בדרך לוועדה הרפואית – קראו כאן

חשוב שתדעו

בדרך כלל, אדם המעוניין להציג חוות דעת רפואית מטעמו לביטוח לאומי או כל גוף אחר, פונה באופן עצמאי לרופא מומחה, ומממן את עלות חוות הדעת מכיסו. חלק מקופות החולים ומהביטוחים המשלימים מסייעים במימון חוות דעת רפואית.

 

אנו סבורים כי לחוות דעת רפואיות יש השפעה מכרעת על מידת ההצלחה בעמידה מול ועדה רפואית של ביטוח לאומי כמו גם של גופים אחרים.

 

ועדות רפואיות מתייחסות בכובד ראש אל חוות דעת רפואית מטעם רופא מקצועי העוסק בתחום הפגיעה. אנשים אשר ניגשים לוועדה הרפואית ללא חוות דעת רפואית פרטית, כשהם מצוידים במסמכים רפואיים בלבד (צילומים, אישורים וכו'), עלולים לפגוע בסיכוייהם לממש את זכאותם לקביעת אחוזי נכות ההולמים את מצבם.

 

יש להבין שבדרך כלל, מסמכי בית החולים וקופות החולים מתרכזים בעיקר בתהליך ההבראה של המטופלים, ובהתאם לכך מכילים בעיקר המלצות לטיפול. מסמכים אלה בדרך כלל אינם כוללים ניסוח מדויק של התלונה הרפואית במונחים המאפשרים לקבוע נכונה את מידת הפגיעה ואת הערכת אחוזי הנכות כתוצאה ממנה.

כיצד משיגים חוות דעת רפואית חיצונית ומדוע היא כה חשובה

בועת לב

בקשה למוסד לביטוח לאומי להכרה בנכות ולקבלת גמלה מוגשת בין היתר במקרים של נכות כללית, תאונת עבודה ומחלת מקצוע, לרבות מחלה שאינה מאפשרת לאדם להמשיך לעבוד ולהתפרנס כמו בעבר. ככלל, תהליך הבדיקה של ביטוח לאומי כולל דיון בפני ועדה רפואית, המתכנסת לקבוע אחוזי נכות לתובע.

 

הוועדה מורכבת מרופאים מתחומי רפואה שונים, "רופא מוסמך" מטעם הביטוח הלאומי, ומזכיר. חוות הדעת של הרופאים המומחים שבדקו את התובע בוועדה מועברת לרופא המוסמך, הקובע את אחוזי הנכות בגין הפציעה או המחלה.

הקביעה מסתמכת על ספר המבחנים הרפואיים (ספר הליקויים) של הביטוח הלאומי, בו מצוינים אחוזי הנכות לכל ליקוי רפואי או מחלה.

 

רק עין מקצועית כמו רופא מומחה שמתעסק בחוות דעות רפואיות יוכל לדעת איזה סעיף בספר הליקויים מתחבר למצב הרפואי של האדם באופן שיסייע לו לממש את זכויותיו בצורה המיטבית.

החשיבות של חוות דעת רפואית מקצועית

מעבר לאישור הזכאות לנכות עצמה, יש משמעות גם לגובה אחוזי הנכות שייקבעו, שכן לפיהם תיקבע גובה הקצבה שתשולם לתובע. פרמטר זה תלוי גם בזיהוי הרפואי של מועד תחילת הליקוי לפי תיעוד רפואי. בנוסף, הוועדה הרפואית קובעת את תקופת הזכאות של התובע לאחוזי הנכות ולגמלה הניתנת בגינם.

 

בדרך כלל, לפני התכנסות הוועדה הרפואית, העומד בפניה נדרש להגיש מסמכים שונים, אליהם מומלץ לצרף חוות דעת של רופא מומחה מטעמו. הוועדה אינה מחויבת להסתמך על מסמך רפואי חיצוני זה, ויכולה לבסס את החלטותיה רק על סמך בדיקותיה. עם זאת, חבריה מחויבים לקרוא לעומק כל חוות דעת רפואית פרטית שצורפה לתביעה, וכאמור, בפועל במרבית הפעמים הם מתייחסים אליה ברצינות רבה.

 

במידה והוועדה הרפואית  מחליטה לדחות את המלצות חוות הדעת הפרטית, עליה לפרט ולנמק את החלטתה, ולבססה על דברים מן הכתוב. במקרה דחייה ללא הסבר או נימוק, רשאי התובע לפנות לבית הדין לעבודה, שיכול לקבוע כי ההליך אינו תקין, ולהורות לוועדה לדון במקרה מחדש ולנמק החלטותיה.

אחוזי נכות וחוות דעת רפואית 

חוות דעת רפואית המשקפת נאמנה את המצב הרפואי עשויה לעשות את ההבדל בהחלטת הוועדה הרפואית, להוות גורם מכריע לקביעת זכאות לנכות, ולאפשר מימוש מלא של הזכויות הרפואיות. מימוש זכויות רפואיות אינו בושה או מחווה שמישהו עושה למענכם – בדיוק לשם כך שילמתם למוסד לביטוח לאומי במשך החיים.

 

חוות דעת רפואית תהיה בעלת ערך והשפעה אם היא טובה ומקיפה. על התובנה הזו מבוסס השירות הרלבנטי הפועל בחברת לבנת פורן – זכויות רפואיות.

 

חוות דעת רפואית טובה צריכה להתייחס למספר נקודות מהותיות, ביניהן פירוט הנזקים, הנסיבות שהובילו לפגיעה, ממצאי הבדיקות והאבחון הרפואי, הפרוגנוזה והערכת אחוזי הנכות הרפואית (הזמנית והקבועה) שנותרו לתובע. חוות דעת רפואית כזו עשויה להכריע לא רק לגבי אישור התביעה אלא גם על גובה אחוזי הנכות שייקבעו לתובע, ומכאן – גם על גובה הקצבה שתשולם לו.

 

חוות דעת רפואית בנושא נכות כללית נחשבת למורכבת במיוחד, משום שהיא מתייחסת למכלול הבעיות הרפואיות של הלקוח, וכוללת הערכה של אחוזי הנכות התפקודית ולא רק הרפואית.

חוות דעת רפואית טובה עושה את ההבדל

הרופאים הפועלים בחברת לבנת פורן – זכויות רפואיות, הינם מקצועיים, בעלי ידע, ניסיון ומומחיות בעריכת חוות דעת רפואיות והערכת נכות רפואית. חוות דעת רפואית לביטוח לאומי או כל גוף אחר, הנכתבת על ידם, הינה מקיפה ומתייחסת למכלול הבעיות הבריאותיות של הלקוח. לפיכך, היא בדרך כלל מייתרת את הצורך להציג בפני הוועדה הרפואית מספר חוות דעת רפואיות מטעם רופאים נפרדים המתמחים כל אחד בתחומו.

 

חוות הדעת נכתבות בהתאם לפרמטרים הנבדקים ע"י הוועדה הרפואית בביטוח לאומי או בגופים אחרים. הן מתבססות על הבדיקות והמשתנים העיקריים הנבחנים על ידי הוועדה, ואופן ניסוח הממצאים ממוקד ומותאם לדרישותיה. הכול בכדי שהרופאים המשתתפים בוועדה יוכלו לקבוע את אחוזי הנכות המשקפים נאמנה את מצבו הרפואי והתפקודי של הנפגע.

היתרונות שלנו במימוש זכויות רפואיות

מטרת השירות היא לערוך ללקוח חוות דעת רפואית, שתוכיח את נכותו הרפואית והתפקודית, ולפיה – את זכאותו לקצבת נכות כללית. החברה מפנה את הלקוח לביצוע בדיקות במסגרת קופות החולים, ואוספת את החומר הרפואי שנצבר עליו אצל הגורמים המטפלים. בהסתמך על הממצאים, רופאי החברה מכינים עבור הלקוח הערכת נכות והערכה תפקודית.

 

החברה מסייעת ללקוח להציג חוות דעת מקצועית, הבנויה על בסיס ההיבטים הרלוונטיים של מצבו הרפואי. כך יוכל להציגם בצורה אפקטיבית לוועדה הרפואית שתקבע את זכאותו לקצבת הנכות. עזרה זו חיונית, שכן בשונה ממפגשים אחרים עם רופאים, הוועדה הרפואית אינה דנה בתחושות סובייקטיביות של התובע, אלא רק בהערכת הנכות שלו ובמגבלות שהיא מטילה על כושר תפקודו בהתאם ל"ספר הליקויים".

 

אנחנו כאן בשבילך אך הצעד הראשון הוא שלך והוא פשוט – כל שנדרש הוא להגיע לפגישה עם נציגנו, ללא עלות או התחייבות מצידך, במהלכה נציג את הדרכים שבהן נוכל לסייע לך בתהליך.

השאר פרטים כאן ונדבר בקרוב

השירות שלנו – חוות דעת רפואית

שימו לב

חוות דעת רפואית בנושא נכות כללית נחשבת למורכבת במיוחד, משום שהיא מתייחסת למכלול הבעיות הרפואיות של הלקוח, וכוללת הערכה של אחוזי הנכות התפקודית ולא רק הרפואית.

bottom of page