top of page

מס הכנסה

פטור ממס הכנסה


חשוב שתדעו

אדם שחלה או נפגע, עשוי להיות זכאי לפטור מלא מתשלום מס הכנסה. 

פטור מתשלום מס הכנסה ניתן גם לבעלי נכות רפואית במטרה לעודדם להמשיך לעבוד על אף מצבם הרפואי.


למי מגיע פטור ממס הכנסה?

פטור ממס הכנסה לנכה ניתן על פי סעיף 9 לפקודת מס הכנסה, לפיו הזכאות מגיעה במקרים הבאים:

- כאשר נקבעת נכות של 100% כתוצאה מבעיה רפואית אחת.

- כאשר נקבעת נכות מצטברת של 90% לפחות כתוצאה ממספר בעיות רפואיות, כאשר לפחות אחת מהן בשיעור של 40% נכות.

- עבור נכים הזכאים לתגמול חודשי לפי חוק נכים תגמולים ושיקום של משרד הבטחון או נפגעי פעולות איבה – כאשר נקבעת נכות מצטברת של 90% לפחות. ללא צורך בסעיף נכות מינימאלי בשיעור 40%.

- כאשר מדובר במספר בעיות רפואיות, החישוב נעשה בדרך של שקלול אחוזי הנכות הנובעים מכל בעיה. בדרך  כלל, כאשר הבעיות הן באיברים זוגיים (שתי ידיים, שתי רגליים וכו') – שיטת החישוב תהיה חיבור ולא שקלול. כיום ניתן לבצע כל חישוב בנושא באמצעות מחשבון פטור ממס הכנסה.


עובדים וזכאים לפטור ממס


פטור ממס הכנסה ניתן בהתאם למצב הרפואי אבל זה לא אומר שהוא מיועד רק לאנשים שאינם מסוגלים לעבוד. רבים מהזכאים עובדים במשרה מלאה ואפילו ממשיכים בשגרת חייהם ובמקביל הם נהנים מההטבות המגיעות להם במסגרת החוק. זאת משום שהנכות הרפואית, להבדיל מהנכות התפקודית, אינה בהכרח באה לידי ביטוי באופן המגביל את התפקוד והמקבלים אותה לא יוגדרו כ"נכים".


פטור ממס הכנסה לבן זוג של נכה – בני זוג של נכים קשים יכולים לקבל הטבת מס שבאה לידי ביטוי בנקודת זיכוי אחת לשנה. ההטבה מהווה מעין פיצוי, כתחליף לפטור ממס הכנסה המגיע לנכה עצמו ואינו ממומש בשל העדר הכנסות.


מחלות המזכות בפטור ממס הכנסה


קיימת רשימת מחלות שגורמות לנכות ושבגינן ניתן לקבל פטור ממס הכנסה. מחלות המזכות בפטור ממס הכנסה הן לדוגמה:  סכרת עם סיבוכים, מחלת לב, פרקינסון, פוליו ושיתוק ילדים, מחלות ריאה, טרשת נפוצה, גידול ממאיר בהווה או בעבר, מחלת כליות, דלקת פרקים, מחלת כבד, בעיות אורתופדיות, עיוורון, חירשות ועוד.


מי קובע את אחוזי הנכות המקנים אישור רשמי לפטור ממס הכנסה?


על פי החוק, דרגת הנכות המקנה אישור פטור ממס הכנסה יכולה להיקבע ע"י אחד מהגורמים הבאים:

 • ועדות לצורך פטור ממס הכנסה המתקיימות בביטוח לאומי.

 • ועדות של המוסד לביטוח לאומי לעניין נכות כללית, נפגעי עבודה, נפגעי פעולות איבה וזכויות מתנדבים.

 • ועדות משרד הביטחון – לפי חוק נכים תגמולים ושיקום של משרד הבטחון.

 • ועדות משרד האוצר- לפי חוק נכי המלחמה הנאצים / חוק נכי רדיפות נאצים.

 • ועדות משרד האוצר- לפי חוק פיצוי לנפגעי גזזת / פוליו.


תהליך הגשת בקשה לפטור ממס הכנסה


תהליך הגשת בקשה לפטור ממס הכנסה כולל איסוף וריכוז טפסים ואישורים הנדרשים לצורך הגשת בקשה לפטור, בין האישורים הנדרשים: 


 • "בקשה לפטור ממס" – מס' טופס 1516 – הטופס הראשוני הנשלח למס הכנסה לצורך קבלת הפנייה לוועדה רפואית.

 • "אישור מסירת מידע" – מס' טופס 0169-ב' – טופס ויתור סודיות רפואית כלפי המוסד לביטוח לאומי ואגף מס הכנסה.

 • "קביעת אחוזי נכות לצרכי מס הכנסה" – טופס 169/א' – בטופס זה יפורטו הליקויים הרפואיים בגינם נתבעת הנכות.


הפניה לוועדה רפואית: 

לאחר קבלת הטפסים המפורטים מעלה, פקיד השומה שולח "טופס הפנייה לוועדה רפואית" של המוסד לביטוח לאומי לצורך קביעת אחוזי נכות. על התובע למלא את הטופס ולצרף אליו:

 • שובר אגרה בסך 679 ש"ח עבור הוועדה הרפואית.

 • כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים להוכחת הליקויים הרפואיים בגינם נתבעת הנכות.

 • כמו כן, יש לצרף שוב את הטפסים המוזכרים מעלה.

 • כן, המון טפסים ואישורים נדרשים כאן , אבל אין סיבה לעשות זאת לבד, כאן אנחנו נכנסים לתמונה ומעמידים לרשותכם צוות מקצועי המכיר את המערכות הבירוקרטיות המורכבות באופן מעמיק, ומסוגל להתנהל מולן בצורה מיטבית ואפקטיבית.


כיצד מתבצע התהליך בוועדות הרפואיות?


התובע יזומן לוועדות רפואיות בהתאם לחומר הרפואי שהגיש. התהליך בוועדות הרפואיות נמשך בדרך כלל מספר חודשים, ובסיכומו של דבר שולח המוסד את החלטתו לתובע.


במידה ונקבעה דרגת נכות רפואית בשיעור 90% ומעלה ינפיק פקיד השומה אישור "קביעת אחוזי נכות לפי סעיף 9 (5) לפקודת מס הכנסה" – מסמך זה מהווה אישור רשמי לפטור ממס הכנסה.


החלטת הוועדה יכולה להיות זמנית או קבועה, רטרואקטיבית ו/או עתידית. במקרה של החלטה רטרואקטיבית, התובע יוכל לקבל החזרים על מס שקיבל של עד 6 שנים רטרואקטיבית, כאשר מניין 6 השנים מתחיל להיספר מיום תשלום השובר והגשת הבקשה לפטור ממס הכנסה.


ערר על החלטת ועדה רפואית


במידה ודרגת הנכות הרפואית שנקבעה ע"י הוועדה הרפואית נמוכה מ- 90%, ניתן לערר על החלטת הוועדה. את הערעור יש להגיש ממסירת מכתב החלטה של פקיד השומה.


שימו לב! גם לפקיד השומה יש סמכות לערער על החלטת הוועדה הרפואית. בדרך כלל זה יקרה כאשר דרגת הנכות הרפואית שנקבעה גבוהה מ-90%, ועם זאת ישנם מקרים נדירים בהם פקיד השומה מערער גם לטובת תובע שקיבל אחוזי נכות הנמוכים מ-90%.


מימוש האישור לפטור ממס הכנסה


עם קבלת אישור פטור ממס הכנסה, על התובע להגיש דו"ח שנתי לגבי השנים הרלוונטיות. יש לצרף לדו"ח אישור מקורי לגבי כל אחת מההכנסות שיש לעובד או בן/בת זוג/ו ואישור מקורי לגבי כל אחת מההוצאות או הזיכויים שיכולים להביא להפחתת המס שישולם.


חשוב לציין כי אם הנתונים לא ידווחו בצורה מדויקת או שידווחו רק חלק מההכנסות, הדבר עלול לגרום לעיכובים, ולעיתים אף נמצא כי ללקוח נוצר חוב במס הכנסה עקב טעויות בהגשת השומה.


על מנת להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה יש לצרף מסמכים ואישורים הכוללים: 

 • טופס 106 מכל מקומות העבודה (כולל פנסיה)

 • במידה והעובד פרש באותה שנת מס – טופס 161 מהמעביד

 • אישורים לגבי כל הכנסה אחרת/הוצאה מוכרת באותה שנת מס

 • צילום צ'ק/צ'ק מבוטל

 

אין צורך להבהל, במידה והתחלתם את התהליך איתנו, אנחנו כאן עבורכם גם בשלב הזה ! 


תקרות הפטור מתשלום מס הכנסה


יגיעה אישית – פטור על הכנסה מיגיעה אישית (שכר מעבודה) לתקופה של 365 ימים ומעלה למקבלי "תגמול חודשי" (נכי צה"ל ופעולות איבה) היא 684,000 ש"ח, ולמי שאינם מקבלים תגמול חודשי – 445,200 ₪

על מנת לקבל את מלוא הפטור המלא, תקופת הנכות צריכה לעמוד על 365 יום (שנה) לפחות.הכנסה הונית – פטור על הכנסה הונית (הכנסה מרכוש, דיבידנד, ריבית על ניירות ערך ואג"ח הנסחרות בבורסה) עומד כיום על כ-81,960 ₪. שימו לב – במידה ותקופת הנכות הינה בין 185 ל-365 יום – סכום הפטור מיגיעה אישית יהיה זהה לפטור מהכנסה הונית.


(הסכומים מעודכנים נכון לשנת המס 2021)


אנחנו כאן בשבילכם למימוש פטור ממס הכנסה


לא כולם מודעים לאפשרות קבלת פטור ממס הכנסה, וגם אלו המודעים לכך צריכים לעבור לעיתים בירוקרטיה מתישה עד לקבלת טופס פטור ממס הכנסה. הדבר בעייתי במיוחד כאשר מדובר באנשים עם מחלות ונכויות קשות, שאינם מסוגלים פיסית ונפשית לעבור תהליך בירוקרטי מייגע. 


בחברתנו פועלים צוות מקצועי של רופאים וכ-150 עובדים, מנהלי לקוח, ואנשי מקצוע, המנוסים בסיוע במקרים רבים ושונים של מימוש זכויות בכלל ומימוש פטור ממס הכנסה בפרט. כולם מכירים את המערכות הבירוקרטיות המורכבות באופן מעמיק, ומסוגלים להתנהל מולן בצורה מיטבית ואפקטיבית.


נשמח לעמוד לרשותך ולסייע לך בפנייתך לקבלת הזכויות הרפואיות העשויות להגיע לך עקב מצבך הרפואי. כל שצריך לעשות הוא להגיע לפגישה ראשונית, במהלכה נציג את הדרכים שבהן נוכל לסייע לך בתהליך. פגישה זו אינה כרוכה בעלות או בהתחייבות מצידך.קריאה נוספת במגזין שלנו על פטור ממס הכנסה>

אנחנו כאן בשבילכם 

אנו בחברת לבנת פורן – זכויות רפואיות, בעלי ידע רפואי ומקצועי וניסיון רב שנים בכל הקשור לסיוע במימוש זכויות רפואיות. בחברתנו פועלים כ-25 רופאים וכ-150 עובדים, מנהלי לקוח, ואנשי מקצוע, המנוסים בסיוע במקרים רבים ושונים של מימוש זכויות, מכירים את המערכות הבירוקרטיות המורכבות באופן מעמיק, ומסוגלים להתנהל מולן בצורה מיטבית ואפקטיבית.

נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע לכם בפנייתכם לקבלת הזכויות הרפואיות העשויות להגיע לכם עקב המצב הרפואי שלכם. כל שצריך לעשות הוא להגיע לפגישה ראשונית, במהלכה נציג את הדרכים שבהן נוכל לסייע לכם בתהליך. פגישה זו אינה כרוכה בעלות או בהתחייבות מצידכם.

הזכויות הרפואיות שלך מגיעות לך!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

עשית את הצעד הראשון עכשיו תורנו. בקרוב מאוד נחזור אלייך!

 • מייל
 • טלפון
 • ווטסאפ
bottom of page