top of page
זכויות נפגעי פעולות איבה
זכויות נפגעי פעולות איבה

* רצף האירועים מביא עימו עדכונים בכל רגע נתון, אנו עושים הכול על מנת להביא לכם את המידע בזמן אמת. נעדכן בכל שינוי.

מתנדבים במסגרת המלחמה "חרבות ברזל

  • מעודכן נכון ל17.10.2023

  • לקוח מהאתר של ביטוח לאומי

  • כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. 

  • מתנדב יהא זכאי לקצבה תחת הגדרת נפגע עבודה לפי חוק הביטוח הלאומי.


הגדרת המתנדב:

מתנדב" נחשב מי שפועל בהתנדבות, שלא בשכר (הוצאות אש"ל הקשורות בביצוע פעולת ההתנדבות אינן נחשבות לשכר) למען זולתו, והופנה להתנדבות הזאת על ידי גוף ציבורי המוסמך להפנות מתנדבים (פירוט בדף הבא) וההתנדבות נעשתה למטרות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית.

שימו לב מתנדבים- אשר התנדבו לסייע למשפחות, לנפגעים, לכוחות הביטחון וההצלה – עונים להגדרת "מטרות שש בהן תועלת לאומית או ציבורית" .

מתנדב שנפגע תוך כדי ועקב פעולת ההתנדבות  הביטוח הלאומי ישלם גמלת תלויים בנפגעי עבודה. בן/בת זוג של מתנדב אשר נפטר בפעולת ההתנדבות עשוי להיות זכאי  להכשרה מקצועית ודמי מחייה לאלמנות ויתומים. 

תוכר גם פגיעה בעבודה עבור מתנדב שהיה בדרכו הלוך או חזור מהתנדבותו. 


תגמול מתנדבים:

1. למתנדב שהיה עובד שכיר או עובד עצמאי לפני הפגיעה-

חישוב התגמול ייעשה לפי הכנסתו ברבע השנה שקדם לפגיעה (בדרך זו מחושבות גם הקצבאות לנפגעי עבודה), ובלבד שהכנסה זו אינה פחותה מהכנסת המינימום למתנדב. הכנסת המינימום למתנדב מחושבת לפי מחצית הסכום הבסיסי כפול 3 - 14,420 ש"ח (החל ב- 01.01.2023).

אם היתה למתנדב הכנסה פחותה מהכנסת המינימום למתנדב - תחושב הקצבה לפי הכנסת המינימום למתנדב.

2. למתנדב שלא היה עובד שכיר או עובד עצמאי לפני הפגיעה- חישוב התגמולים ייעשה כאילו הכנסתו ברבע השנה שקדם לפגיעה הייתה שווה להכנסת המינימום למתנדב.

3.למתנדב בגיל 18-14- חישוב התגמולים ייעשה לפי הכנסתו מעבודה או על פי הבסיס שלפיו מחושבת הקצבה לאדם המצוי בהכשרה מקצועית - הכול לפי הסכום הגבוה יותר.

כמו כן חלה עליו התקנה בדבר הגדלת קצבה לנכה שנפגע לפני שהגיע לגיל 18. בהגיעו לגיל 18 ולאחר מכן בגיל 21 מוגדלת קצבתו בהתאם לשכר הממוצע (קצבתו של מתנדב שנפגע בהיותו בן 18 עד 21 תוגדל בהגיעו לגיל 21).

4. מתנדב שנפגע לפני שהגיע לגיל 14- לא יהיה זכאי לתגמולים בכסף עד הגיעו לגיל 14. מגיל זה ישולמו התגמולים בהתאם לאמור בסעיף 3 למעלה. עם זאת, זכאותו לריפוי, החלמה, שיקום רפואי ושיקום מקצועי - תיקבע בלי קשר לגילו. מתנדב שנהרג כתוצאה מפגיעה בפעולת התנדבות לפני שהגיע לגיל 14 התלויים בו יהיוזכאים לתגמולים, מהמועד שבו היה מגיע לגיל 14 אילו נשאר בחיים (הקצבאות יחושבו כמו למתנדב בגיל 14 -18)

האפשרות לקבל יותר מקצבה אחת:

מתנדב או התלויים בו (בת/בן זוג וילדים), הזכאים לתגמול לפי חוק הביטוח הלאומי ולגמלה לפי חוק אחר (כגון חוק המשטרה נכים ונספים, או חוק תגמול לחייל הנפגע בהצלת חיי הזולת - התשכ"ה-1965), עליו לבחור בגמלה או בתגמול מכוח חוק אחד בלבד מבין שני החוקים המזכים.

על המתנדב להודיע למוסד לביטוח לאומי, אם הגיש תביעה בגין אותו מאורע לגוף אחר.

הבחירה בין הגמלאות תיעשה על ידי המתנדב בכתב לאחר שיקבל פרטים מפקיד המוסד לביטוח לאומי על הגמלה הרלוונטית.

מתנדבים מן הקיבוצים

תהליך הטיפול בתביעות מתנדבים לתגמולים מבוצע בהתאם להוראות המקובלות לגבי אישור תביעות ותשלום גמלאות לנפגעי עבודה.

דמי פגיעה למתנדבים בקיבוצים  - משולמים ישירות לנפגע ואינם מועברים לחשבון הקיבוץ, גם אם המתנדב ממשיך לשהות בקיבוץ לאחר הפגיעה.


רשימת הגופים הרשאים להפנות מתנדבים לפעולות התנדבות:

רשאים להפנות מתנדבים לפעולות התנדבות משרד ממשלתי, הביטוח הלאומי, רשות מקומית, ההסתדרות הציונית, הסוכנות היהודית, וכן כל גוף ציבורי שאושר על ידי שר העבודה.

גופים המאושרים נכון למועד זה-(יש להתעדכן באתר ביטוח לאומי בדבר גופים נוספים שיתווספו עם הזמן): 

אגודה למען שירותי בריאות הציבור - 17/08/2005

אגודת החירשים בישראל - 03/11/1980

אגודת מתנדבים לצה"ל, ירושלים - 03/01/1985

אגודת "קו לרחל" - 21/06/2016

איחוד הצלה - 10/03/2010

אילן - איגוד ישראלי לילדים נפגעים - 12/05/1999

אלון - עמותה למעורבות חברתית - 12/05/2009

אלמגור – ארגון נפגעי טרור - 17/08/2005

אנוש - העמותה הישראלית לבריאות הנפש - 21/09/2014 

אמונה - תנועת האשה הדתית לאומית - 03/11/1980

אקי"ם - אגודה לקימום מפגרים, המרכז - 03/01/1985

ארגון בני עקיבא בישראל - ההנהלה הארצית -  23/10/1981 

ארגון השומר החדש - /0/03/2020

ארגון השומר יו"ש - ארגון השמירה יהודה ושומרון 18/08/2020

ארגון לתת - הארגון ההומניטרי הישראלי - 06/07/2015

ארגון נשי אגודת ישראל המאוחדת בארץ ישראל - 21/05/1992

בית הגלגלים - אגודה לשיקום וסיעוד ילדים נכים - 20/05/2010

בני ברית - לשכת הגליל העליונה לישראל מס’ י"ד - 03/11/1980

בתי נוער נחשונים - 10/09/2013

דרור - בתי חינוך ע"ש גימנסיה דרור - חלוץ (ע"ר) - 21/09/2010

האגודה להתנדבות בעם - מיום 21/05/1979

האגודה לזכויות האזרח בישראל - 26/11/1984

האגודה ליוצאים לשאלה  ה.ל.ל - 02014/06/2

האגודה למלחמה בסרטן בישראל - מיום 21/05/1979

האגודה למען החייל בישראל - 21/05/1979

האגודה לקידום מינהלות שכונתיות בירושלים - 11/09/1986

הוועד להצלת הנגב - 09/05/2023

הדסה ישראל - 11/02/2003

ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל - 18/06/1981

החברה למרכזי תרבות וספורט (לנוער ולמבוגרים) בע"מ  (החברה למתנסים) - 18/09/1986

המדרשה לערכי תנועה ועבודה - פרויקט שלהב"ת (שירות לאומי בהתנדבות לבנות) - 22/06/1995

המועצה לילד החוסה - 17/08/2005

המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל - 01/04/2019

המחנות העולים - 10/03/2010

המרכז הרפואי שערי צדק - 26/01/1984

הסתדרות הגמלאים בישראל - המרכז - 12/10/1995

הסתדרות הנוער העובד והלומד - 28/05/2008

הסתדרות הצופים העברים בישראל - 21/06/1984

הסתדרות השומר הצעיר בישראל - 10/03/2010

הסתדרות מדיצינית הדסה - 16/11/1988

הפורום הציוני - 15/03/1996

הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים - 17/09/2009

ויצ"ו - הסתדרות עולמית לנשים ציוניות - 03/11/1980

זהב"י - זכויות המשפחה ברוכת הילדים - 10/04/1986

זק"א - זיהוי ליווי ותמיכה בנפגעי אסון -19/11/2020

חברת "שכר מצווה" בע"מ - 05/11/2007

יד ושם - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה - 28/02/2007

יד לאחים (פועלי המחנה התורתי בישראל) - 21/05/1979

ידידים למען הנוער והחברה - 01/04/2019

ידידים - סיוע בדרכים - 16/08/2020

יד שרה - אגודה להשאלת מכשירים רפואיים ושיקום החולה - 23/09/1982 

יוזמות עתיד - 19/11/2020

יסודות לצמיחת דרור - 10/09/2013

יעדים לצפון - 17/09/2008

כוכבי המדבר - 19/11/2020

לאורו נלך - 1/12/2014

לב אל לב ישראל - האגודה הארצית למלחמה במחלות הלב - 18/9/1994

לב חב"ד - חסד ומרפא והפצת המעיינות - 19/11/2020

לקט ישראל משולחן לשולחן - 24/07/2012 

מוזיאון ישראל - 17/05/1984

מועצה הלאומית למניעת תאונות - 03/11/1980

מט"ב-עמותה לשירותי טיפול ורווחה (ע"ר) - 29/3/2017

מיח"א - מחנכי ילדים חירשים תל אביב - 21/05/1979

מיל"ב - מרכז יום לקשיש בחיפה - 17/08/2005

מכבי שירותי בריאות - 03/01/1985

מסע - פרויקט לעידוד תכניות ארוכות בישראל לצעירי העם היהודי בע"מ - 13/08/2014

מרכז ישראלי לכלבי נחייה לעיוורים -14/06/2020

מרכז מעשה -  15/09/2013

מרכז רפואי מעייני הישועה - 25/09/2016

מתנדבי שומר ישראל - 18/06/1992

"ניצן - אגודה לקידום ילדים לקויי למידה, הסתגלות ותפקוד" - 26/03/1992

"ניצן - כל גרעין שיקבל אור ומים יוכל לפרוח" - 25/02/2018

נכח - נתינה כדרך חיים - 19/11/2020

נעמ"ת - תנועת נשים עובדות - 21/05/1979

עזר מציון - 08/09/1996

עזרא - תנועת הנוער התורני לאומי בארץ ישראל - 19/11/2020

עלם – העמותה למען נוער במצבי סיכון ומצוקה - 12/11/2003

עם יפה עם אחד - 27/02/1996

עמותת "אתגרים" - 18/08/2011

עמותת "בדרך להחלמה ע"ר" - 28/12/2016

עמותת "גבהים" - 14/06/2020

עמותת "גיבורים קטנים" - 23/10/2022

עמותת "הקרן לידידות" ע"ר - 27/08/2017

עמותת "חיים" - 28/06/2011

עמותת "חינוך לפסגות" - 07/02/2023

עמותת "ידיד לחינוך" - 17/09/2009

עמותת "סאנרייז כץ"- 14/06/2020

עמותת "פרויקט ידיים" - 10/02/2019

עמותת "עזרה" -  28/06/2011

עמותת "עלה" - העמותה למען המבוגר ברחובות ע"ר - 22/06/2017

עמותת "עמדא" - עמותה לחולי דמנציה וחולי אלצהיימר

עמותת "פעמונים" - 18/08/2011 

עמותת "אור ירוק"- 13/03/2012

עמותת אבי לקידום המפגר - 28/10/1993 

עמותת "רחשי לב" - 18/07/2018

עמותת "נתיב בטוח אכיפה אזרחית בדרכים" - 11/01/2023

עמותת "עוגה בהפתעה" - 09/05/2023

עמותת "שר אל" - 12/08/2013

עמותת "שיעור אחר" - 12/08/2015

עמותת "פוש" -  12/02/2009

עמותת "קעליטה" (מספר 580609964) - 10/03/2021

עמותת  "קרן שמש" (מספר 513830778) - 10/03/2021

עמותת "שמחה לילד" (מספר 580328839) - 14/11/2021

עמינדב - אגודה תורנית להתנדבות בשירותי החינוך, הרווחה והבריאות - 18/12/1986

ער"ן - אגודה ישראלית לעזרה ראשונה נפשית - 21/05/1979 

קש"ת - האגודה למען הקשיש בת"א-יפו - 27/02/1996

שילה - האגודה לפיתוח שירותים לזקן בחיפה - 10/01/2001

שירותי בריאות כללית -  03/11/1980

שלומית - עמותה להפעלת מתנדבים לשירות לאומי - 16/11/1998

תיקון מרכז מפגש חינוכי ושינוי חברתי - 12/08/2015 


על פי  סעיף 287 (7) בפרק י"ג לחוק הביטוח הלאומי "תגמולים למתנדבים", אושרו גופים נוספים על ידי שר העבודה:

ארגון יע"ל

הוועד הכללי לקהילת התימנים בארץ

חברת קדישא "איחוד" בתל-אביב

חברה קדישא

המועצה הדתית ירושלים

היחידה הישראלית להחשת פעולות הצלה

המועצה הדתית קרית גת

זק"א - איתור חילוץ והצלה

רגע של אמת זק"א - זיהוי קורבנות אסוןחברת לבנת פורן אתכם

במסגרת אי הוודאות חשוב לנו, בחברת לבנת פורן,  שתדעו מהן הזכויות של נפגעי פעולות איבה בזמן המלחמה.

אנחנו כאן עבורכם בכדי לסייע לכם לדעת את הזכויות הרפואיות שלכם ושל הקרובים אליכם.


יחד עם זאת, רצף האירועים מביא עימו שינויים ועדכונים בכל רגע נתון  וכך גם המידע שאנו מספקים לכם בעמוד זה . אנו עושים הכול על מנת להתעדכן בזמן אמת ומזמינים אתכם להתעדכן גם בעדכונים במפורטים באתרי ממשלה והביטוח הלאומי.  

הזכאות לזכויות תקום בכפוף לעמידה בתנאי הזכאות כמפורט בחוק הביטוח הלאומי וכן כללי והנחיות המוסד לביטוח לאומי, חוק הנכים והדין החל בעניין.
  • המידע הנתון מעודכן נכון לתאריך 19/10/23 

  • המידע בסיוע אתר ביטוח לאומי

  • המידע אינו מהווה יעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד.

הזכויות הרפואיות שלך מגיעות לך!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

עשית את הצעד הראשון עכשיו תורנו. בקרוב מאוד נחזור אלייך!

  • הודעה
  • white phone
  • ווטסאפ
bottom of page