top of page

רוֹפֵא תַּעֲסוּקָתִי

מומחיותו והכשרתו של רופא תעסוקתי

רופא תעסוקתי הינו בעל התמחות רפואית בביצוע של בדיקות רפואיות לעובדים לצורך הערכת כשירותם לעבודה. מומחיותו באה לידי ביטוי ביכולת אבחון מצבו הרפואי של העובד ורמת תפקודו, כדי לקבוע את כושרו הנוכחי והעתידי לעסוק בעבודה מסוימת.

רופא תעסוקתי, כשמו כן הוא, מתמחה בתחום של רפואה תעסוקתית העוסק בזיהוי, מניעה, טיפול והתמודדות עם מצבים בריאותיים ועם שיקום. לרופאים תעסוקתיים יש רקע עשיר ברפואה פנימית בשילוב הכשרה באשר לגורמי מחלות שקשורות לתעשייה. כמו כן, הם בקיאים ובעלי הבנה מעמיקה בהיבטים ובכל הנוגע לבריאות עובדים, אפידמיולוגיה ופיזיולוגיה תעסוקתית, מחלות מקצוע, הערכת סיכונים סביבתיים ועוד. הידע העצום הזה מאפשר לרופא התעסוקתי להיות מומחה גם בקביעת הקשר בין מצבו הבריאותי של האדם לבין תנאי העסקתו וסביבת העבודה שלו.


מתי והיכן פונים לרופא תעסוקתי?

כל אזרח ישראלי שאינו מסוגל לעבוד עקב תאונת עבודה, תאונת דרכים, מחלת מקצוע או רשלנות רפואית, יכול להגיש תביעה בגין אובדן כושר עבודה למוסד לביטוח לאומי או לחברת הביטוח הפרטית שלו. התנאי הראשוני ברוב המקרים להגשת תביעה כזו הינו קבלת אישור רפואי מרופא תעסוקתי, לפיו הפגיעה מגבילה את כושר עבודתו של הנפגע או מונעת ממנו לעבוד לחלוטין.

רופאים תעסוקתיים עובדים בקופות חולים, במכונים פרטיים, במוסדות ציבור ומקומות עבודה. עובדים המעוניינים בחוות דעת מטעם חברת ביטוח פרטית או עורך דין, יכולים לפנות לרופא תעסוקתי שעובד באופן פרטי.


מה בודק רופא תעסוקתי ומהו תפקידו?

ניתן לחלק את תפקידו של הרופא התעסוקתי ל-3 חלקים או שלבים:

הראשון הוא החלק המניעתי שמתבטא בביצוע בדיקות תקופתיות לעובדים לשמירת בריאותם ולמניעת מחלות שעלולות להתפתח במקום העבודה. בהקשר זה הרופא התעסוקתי בוחן את רמת החשיפה של העובד לגורמים מזיקים ואת תנאי סביבת העבודה, וקובע בהתאם לכך ובהתאם לגיל העובד ומצבו הבריאותי, את מידת כשירותו לעבודה.


החלק השני הוא האבחון שנערך ע"י רופא תעסוקתי בעקבות מחלה או פציעה של העובד. אם במסגרת האבחון מתגלה מחלה/פציעה, הרופא התעסוקתי מכין חוות דעת באשר ליכולתו של העובד להמשיך לעבוד במקום הנוכחי, להתקבל למקום אחר, לעבוד במגבלות מסוימות (כמו ישיבה, אי חשיפה לשמש, לרעש וכו') או לא לעבוד בכלל עקב אובדן כושר עבודה מוחלט.


בשלב השלישי בו מוגשת ע"י העובד הנפגע תביעת אובדן כושר עבודה, הרופא התעסוקתי יכול לסייע לו בהליכים למיצוי זכויותיו וקבלת פיצויים בגין אובדן כושר העבודה. זאת ע"י הערכה וחוות דעת שיינתנו לאחר מבחנים שהרופא התעסוקתי יבצע לגבי הנפגע. על בסיס חוות הדעת של הרופא תעסוקתי כאמור, יבחן המוסד לביטוח לאומי את דרישת פיצוי לנפגע.


סמכויות רופא תעסוקתי בקביעת אחוזי נכות ואובדן כושר עבודה

לחוות דעת של רופא תעסוקתי יש משקל רב, שכן היא משפיעה ישירות על המשך העסקתו/אי העסקתו של העובד זמנית או לצמיתות, על סוג העבודה והתנאים בהם יוכל לעבוד אם בכלל, ועל קביעת אחוזי הנכות שלו לפיהם יחושבו התגמולים המגיעים לו.

בין האישורים שבסמכותו של רופא תעסוקתי לספק נמנים:

אישור הקובע אובדן כושר מלא או חלקי.

אישור לגבי המשך העסקתו של העובד במגבלות מסוימות ותוך מתן הקלות ספציפיות.

אישור המעיד על פגיעה בתאונת עבודה או מחלת מקצוע, שנגרמו כתוצאה מרשלנותו של המעסיק. אישור זה יכול לשמש את הנפגע בתביעתו כנגד המעסיק שלא נקט בפעולות למניעת הפגיעה/המחלה.

במקרה אובדן כושר עבודה – אישור מחלה לכל תקופת אובדן הכושר, תוך ציון תאריכים והאם הוא חלקי או מלא.

אישור לאיסור עבודה זמני/קבוע והמלצה להגדלת אחוזי הנכות במוסד לביטוח לאומי.

לצורך התפטרות העובד וקבלת פיצויי פיטורין – אישור בו רופא תעסוקתי (ורק הוא) קובע כי בכפוף למגבלות מהן העובד סובל לנוכח מצב בריאותו, הוא לא יכול להמשיך לעבוד בתנאים הקיימים או בכלל.

אישור הקובע כי העובד יכול להמשיך לעבוד רק במשרה בהיקף נמוך יותר.


רופא תעסוקתי -החמרת מצב

לרופא תעסוקתי יש סמכות גם בתביעות נפגעי עבודה, המוגשות לביטוח לאומי לצורך הגדלת אחוזי נכות בגין החמרה במצב הבריאותי. נפגע העבודה יכול להגיש תביעה כזו רק בצירוף חוות דעת של רופא תעסוקתי על החמרה במצבו הבריאותי. הרופא התעסוקתי ייתן חוות דעת כזו רק לאחר שהנפגע יציג בפניו את פרוטוקול הוועדה שנתנה את הקביעה המקורית בצירוף מסמכים רפואיים המצביעים על החמרה במצבו, ורק לאחר שישתכנע שאכן חלה החמרה כזו. האם המלצת רופא תעסוקתי מחייבת את המוסד לביטוח לאומי לקבוע החמרה במצב? כאן התשובה היא: לא בהכרח – חוות הדעת במקרה זה היא בעיקר טופס המהווה תנאי להתכנסות הוועדה.


ערעור על החלטת רופא תעסוקתי

עקרונית, המלצת רופא תעסוקתי לגבי חזרה/אי חזרה לעבודה היא הקובעת. עם זאת, בחלק מהמקרים, לאחר קבלת מכתב ההחלטה של הרופא התעסוקתי, ניתן לערער על הקביעה ולפנות אל רופא תעסוקתי מחוזי או ארצי.


כיצד נקבעת חוות דעת תעסוקתית?

כדי לקבל חוות דעת רפואית תעסוקתית, על העובד לעבור בדיקה אצל רופא תעסוקתי. לצורך העניין, עליו להצטייד לקראת הפגישה בכל מסמך רפואי רלוונטי, שעשוי להעיד על המצב הבריאותי שלו בעבר ובהווה. במהלך הבדיקה, הרופא התעסוקתי מעיין בתיעוד הרפואי, מתשאל את הנפגע לגבי תנאי עבודתו ותפקידו בעבודה. כמו כן, במידת הצורך הוא רשאי לבצע בדיקה גופנית של הנפגע ו/או להפנותו לביצוע בדיקות וצילומים חיצוניים. לאחר שכל המידע יימצא בידיו, הרופא התעסוקתי יציג את המלצתו וחוות דעתו הסופית במסגרת חוות דעת תעסוקתית.


כיצד לממש זכויות עם חוות דעת רפואית מרופא תעסוקתי ?

בהתאם לחוות דעת שמקבל הנפגע מרופא תעסוקתי, הוא יכול לפנות למימוש זכויותיו – להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי לקביעת אחוזי נכות וקבלת קצבאות שונות (נכות, ניידות, דמי פגיעה וכו'), להגיש תביעה לחברת הביטוח ולמקום העבודה לתשלום פיצויים. חוות הדעת עשויה לסייע לנפגע העבודה בהליכים המשפטיים השונים, לשנות בצורה מכריעה את סיכויי התביעה שלו ולסייע לו במימוש מלוא זכויותיו.


לבנת פורן מעמידה לרשותכם רופא תעסוקתי מיומן

מכל האמור לעיל, ניתן להבין עד כמה חוות הדעת של רופא תעסוקתי הינה מכרעת למימוש זכויות של נפגע עבודה. לפיכך, כדי להבטיח שתהיו בידיים הטובות ביותר – כדאי שתפנו לקבלת חוות דעת מהרופאים התעסוקתיים של לבנת פורן. לרופאים התעסוקתיים שלנו יש את היתרון העצום של ניסיון עשיר במתן חוות דעת. הם מעורים בכל הניואנסים הקטנים ביותר בהערכת סיכונים במקומות עבודה ובמציאת סיבתיות בין פגיעות שונות לבין תנאי התפקיד והסביבה של עובדים. לצד הרופאים התעסוקתיים פועל צוות רב-מקצועי מיומן, שנכון ויכול לסייע לכם בכל הקשור למימוש זכויותיכם הרפואיות בצורה המיטבית.


אנו מזמינים אותך להגיע לפגישה ראשונית ללא כל עלות או התחייבות, במהלכה נציג את הדרכים השונות בעזרתן נוכל לסייע לך במימוש הזכויות.


חשוב שתדעו

פיצוי כספי והטבות
הם חלק ממימוש הזכויות  הרפואיות העשויות להגיע לך-
ויכולות להקל על איכות החיים שלך!

הזכויות הרפואיות שלך מגיעות לך!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

עשית את הצעד הראשון עכשיו תורנו. בקרוב מאוד נחזור אלייך!

bottom of page