top of page

נָכוּת רְפוּאִית

נכות רפואית הינה ביטוי מספרי באחוזים למגבלות רפואיות הנובעות ממחלה או מחלות שונות.

כיצד נקבעת הנכות הרפואית?

קביעת אחוזי הנכות מתבצעת ע"י וועדות רפואיות המתקיימות בביטוח לאומי. אחוזי הנכות נקבעים על פי "ספר הליקויים" שהוא למעשה פירוט של אחוזים בגין כל ליקוי המפורט בתקנות הביטוח הלאומי. לדוגמא – על פי סעיף 4 (ד') לספר הליקויים, מי שסובל מסוכרת לא מאוזנת ומטופל באינסולין, יקבע לו הרופא נכות רפואית בשיעור של 40%

קביעת אחוזי נכות לשני ליקויים רפואיים או יותר

במידה ולאדם שנבדק יש כמה מחלות, הרופאים בוועדה הרפואית יקבעו אחוזים לכל מחלה בנפרד. אחוז הנכות הכולל ייקבע לפי חישוב משוקלל של אחוזי הנכות הרפואיים ולא חיבור של הסכומים.

לדוגמא – רופא בוועדה הרפואית קבע נכות רפואית לשתי מחלות באופן הבא: למחלת הסוכרת –  40%.  הגבלה בעמוד שדרה  – 10%. אחוזי הנכות במקרה זה יהיו 46%.

כיצד מתבצע החישוב?

- סוכרת – 40% : דרגת הנכות הגבוהה מחושבת במלואה מתוך 100% אפשריים.

- עמוד שדרה – 6% : חישוב של 10% אחוז מתוך 60% שנשארו לאחר הפחתת האחוזים בגין מחלת הסוכרת

סה"כ : 46% נכות רפואית


שימו לב לשני חריגים !

1. בספר הליקויים של ביטוח לאומי קיימים ליקויים רפואיים שאינם נלקחים בחשבון בקביעת אחוז הנכות לצורך קצבאות נכות כללית ושירותים מיוחדים. ליקויים אלו נקראים : "ליקויים מנופים". כלומר הרופא קבע שאכן הנבדק סובל מליקויים אלו, אך הם לא נלקחים בחשבון בשקלול אחוזי הנכות וזאת מכיוון שאינם משפיעים על כושר העבודה וההשתכרות.


2. לצורך פטור ממס הכנסה כאשר מדובר באיברים זוגיים (שתי ידיים, שתי אוזניים, שתי עיניים…) אזי החשבון נעשה לפי חיבור אריתמטי של אחוזי הנכות ולא בדרך של שקלול. לדוגמא: אם לאדם יש פגיעה של 10% ביד ימין ו-20% ביד שמאל, ביחד יהיו לו 30% נכות.

קביעת נכות רפואית מתבססת בעיקר על מסמכים רפואיים וחוות דעת מקצועית  המשקפים את מצבו הרפואי של הנבדק ובמקרה הצורך גם על בדיקה פיזית שנעשית בוועדה הרפואית. דרוש ידע רפואי על מנת לקבל את אחוזי הנכות המשקפים את המצב הרפואי, אשר יזכו בהטבות וקצבאות.
חשוב שתדעו

פיצוי כספי והטבות
הם חלק ממימוש הזכויות  הרפואיות העשויות להגיע לך-
ויכולות להקל על איכות החיים שלך!

הזכויות הרפואיות שלך מגיעות לך!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

עשית את הצעד הראשון עכשיו תורנו. בקרוב מאוד נחזור אלייך!

bottom of page