top of page

הזכויות הרפואיות שלך מגיעות לך!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

עשית את הצעד הראשון עכשיו תורנו. בקרוב מאוד נחזור אלייך!

חשוב לדעת לפני שניגשים לוועדה רפואית

בביטוח לאומי מתקיימות כ-300,000 וועדות רפואיות מידי שנה. תפקידה של ועדה רפואית הוא לקבוע את שיעור נכותו הרפואית של החולה בגינה תיקבע זכאותו לגמלת נכות.


גמלאות נכות (כגון: גמלת נכות כללית וגמלת נכות מעבודה) נקבעות בהסתמך על הנכות הרפואית שנקבעת ע"י ועדה הרפואית.

ריכזנו כאן מספר נתונים שכדאי לדעת לגבי ועדה רפואית:

זימון לועדה רפואית

ביטוח לאומי יזמן את החולה לועדה בתאריך ובשעה שיפורטו ע"ג ההזמנה שתישלח בדואר.

במידה והפונה איננו יכול להגיע לוועדה במועד שנקבע עליו להודיע על כך טלפונית ובכתב על פי הוראות המפורטות ע"ג ההזמנה.

הרכב ועדה רפואית

ועדה רפואית מדרג ראשון מורכבת לרוב מרופא אחד אך לעיתים יהיו נוכחים שניים ואף שלושה רופאים מומחים בתחומי רפואה שונים. במקרים של ועדה רפואית מדרג שני (ערעור) הרכב הוועדה לרוב יכלול 3 רופאים מתחומים שונים. במקרה של מספר בעיות רפואיות יתכן והחולה יצטרך להיבדק על ידי מספר ועדות רפואיות.

מסמכים רפואיים וחוות דעת רפואית

כדאי להגיע לוועדה הרפואית עם העתקים של כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים כגון: תוצאות בדיקות, סיכומי מחלה, סיכומי אשפוז וכו'.

כמו כן רצוי להצטייד בעוד מועד בחוות דעת רפואית בה הרופא מפרט את כל הבעיות הרפואיות, ממצאי בדיקות ואבחונים רפואיים, הערכת אחוזי הנכות הרפואית ואחוזי אי הכושר שיש לתת לפונה.

משך ועדה רפואית

מרבית הועדות הרפואיות אורכות דקות ספורות בלבד ולכן כדאי להכין מראש תיאור קצר ותמציתי של התלונות הרפואיות אותן בכוונתו של הפונה לשטוח בפני הוועדה.

מי שחש כי איננו מסוגל לתמצת את תלונותיו בעל פה יכול להעלות את תלונותיו בכתב ולמסור אותן לוועדה הרפואית גם כאן יש לשמור על תמציתיות ומיקוד בבעיות הרלוונטיות.

בדיקה גופנית

רופא הועדה רשאי לערוך בדיקה גופנית לחולה.

שימו לב- כל פונה לוועדה רפואית רשאי לבקש מהוועדה כי מלווה מטעמו יהיה נוכח בזמן הבדיקה הגופנית ויסייע במידת הצורך.

חתימה על פרוטוקול

כל ועדה רפואית עשויה לבקש כי הנבדק יאשר את תלונותיו שפורטו בפרוטוקול בחתימתו.

לפני החתימה מומלץ לקרוא את הפרוטוקול ולוודא שכל התלונות אכן נרשמו.

במקרה בו חסר מידע ניתן לבקש מהועדה הרפואית להוסיפו.

הכרות עם הרופא

אם הנבדק מכיר את אחד או יותר מרופאי ועדה רפואית בין אם באופן אישי ובין אם טיפל בו בעבר כרופא מטפל על הרופא לפסול עצמו מלהשתתף בוועדה הרפואית.

החלטת ועדה רפואית

החלטת הועדה איננה נמסרת לפונה בתום הועדה אלא תישלח לביתו.

אנו בחברת לבנת פורן – המרכז למימוש זכויות רפואיות, בעלי ידע רפואי ומקצועי וניסיון רב שנים. בעזרת כ-25 רופאים, ו-150 עובדים, מנהלי מימוש זכויות ואנשי מקצוע בעלי ניסיון רב במקרים מגוונים רבים מספור, ובעלי היכרות מעמיקה עם המערכות הבירוקרטיות המורכבות נשמח לעמוד לרשותך ולסייע לך בפנייתך לקבלת הזכויות הרפואיות העשויות להגיע לך עקב מצבך הרפואי. כל שצריך לעשות הוא להגיע לפגישה ראשונית בה נציג את הדרכים שבהן נוכל לסייע לך בתהליך. פגישה זו אינה כרוכה בעלות או בהתחייבות מצידך!

Comments


כל הקטגוריות במגזין

  • הודעה
  • white phone
  • ווטסאפ
bottom of page