top of page

הזכויות הרפואיות שלך מגיעות לך!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

עשית את הצעד הראשון עכשיו תורנו. בקרוב מאוד נחזור אלייך!

מחשבון קצבת נכות מעבודה


קצבת נפגעי עבודה בביטוח הלאומי מאפשרת קבלת מענק חד פעמי או קצבת נכות מעבודה חודשית – למבוטחים שנפגעו בעבודתם וכתוצאה מפגיעה זו נותרה נכות המזכה בקצבה. סוג וגובה הפיצוי לשכירים נקבע על פי רוב בהתאם לשכר הפונה, אחוזי הנכות שנקבעו ותקופת הזכאות. איך אפשר לברר מראש גובה תשלום עבור דמי הפגיעה? מחשבון נפגעי עבודה לשכירים הנמצא באתר ביטוח הלאומי יוכל לסייע בכך.מהו מחשבון נפגעי עבודה לשכירים של ביטוח לאומי ומה הוא בודק?

כמעט כל אדם שנפגע בעבודתו וזכאי לדמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי, נתקל ודאי במושגים מחשבון אחוזי נכות, מחשבון ביטוח לאומי נכות, מחשבון ביטוח לאומי נכות מעבודה, מחשבון נכות כללית ואחרים, המיועדים לצורך חישוב קצבת נכות או מענק נכות. מחשבון נפגעי עבודה לשכירים, בדומה למחשבונים אחרים המבצעים חישוב אחוזי נכות בכסף, מספק תוצאות משוערות לדמי פגיעה – במקרה זה עבור שכירים שנפגעו בעבודתם. חשוב להדגיש כי המחשבון המבצע חישוב פיצויים לפי אחוזי נכות מציג תוצאה מוערכת בלבד. סכום מדויק של חישוב קצבת נכות או מענק לשכיר שנפגע בעבודתו – נקבע בסופו של דבר על פי החלטת המוסד לביטוח לאומי.

שכירים המעוניינים לחשב מראש מה יהיה גובה דמי הפגיעה המשוער שלהם ואיזה סוג מענק הם צפויים לקבל – קצבה או מענק חד פעמי – יכולים להשתמש במחשבון, להזין בתוכו פרמטרים על פי הנדרש, ולקבל תוצאות.


הפרמטרים לפיהם נקבעות תוצאות החישוב במחשבון ביטוח לאומי עבור קצבת נכות או מענק חד פעמי

הזנת נתונים בתוך מחשבון קצבת נכות או מענק לשכירים כוללת:

● שכר ממוצע של הנפגע ב- 3 חודשים אשר קדמו ליום פגיעתו או ליום גילוי מחלתו, כפי שמצוין בתלוש המשכורת.

● חישוב אחוזי נכות שנקבעו ע"י המוסד לביטוח לאומי – שכן בכל הקשור אל חישוב פיצויים אחוזי נכות הם פרמטר מרכזי.

● סוג הנכות – צמיתה או זמנית.


כמה עובדות חשובות על חישוב דמי פגיעה לשכיר או עצמאי

דמי הפגיעה ליום לעובד שכיר ולעובד עצמאי יחושבו באופן הבא:

75% מההכנסה החייבת בדמי ביטוח ב- 3 החודשים המלאים שקדמו ל-1 בחודש שבו הופסקה העבודה בשל הפגיעה, או חודש הפגיעה עד ליום הפגיעה ושני החודשים שקדמו לו, לחלק ב-90 - התשלום הגבוה מבין השניים, ועד למקסימום דמי הפגיעה ליום 1,201.63 ש"ח (החל ב- 01.01.2023).

ההכנסות שנלקחות בחשבון בחישוב דמי הפגיעה:

עובד שכיר - דמי הפגיעה יחושבו לפי שכרך החייב בתשלום דמי ביטוח, לרבות שכר שעות נוספות, שכר פרמיות ומענקים.

עובד שכיר שהוא גם עובד עצמאי – במידה ונפגע במהלך עבודתו כשכיר או כעצמאי, דמי הפגיעה יחושבו לפי השכר משני מקומות העבודה.

ההכנסות כעובד עצמאי יילקחו בחשבון רק אם בזמן הפגיעה בעבודה היה הנפגע רשום בביטוח הלאומי כעובד עצמאי ושילם את את דמי הביטוח במועד.

עובד עצמאי - דמי הפגיעה יחושבו לפי הכנסותיו בשנת המס השוטפת.

מי שנקבע לו אי כושר חלקי - עובד שכיר או עצמאי, שעל פי אישור רפואי מקופת חולים נגרם לו אי-כושר חלקי לעבודה ומספר שעות עבודתו צומצמו - ישולמו לו דמי פגיעה מופחתים ולא יותר מ-8 שעות ליום.

במידה והאדם נפגע במהלך הכשרה מקצועית או במהלך שיקום מקצועי - ובשלושת החודשים שקדמו לפגיעה היו לו גם הכנסות מעבודה כשכיר או כעצמאי, דמי הפגיעה יחושבו לפי הכנסותיו מעבודתו כשכיר או כעצמאי, או לפי ההכנסה שעל פיה חושבו דמי הביטוח בהכשרה המקצועית בשלושת החודשים כאמור - לפי הסכום הגבוה יותר.


מחשבון קצבת נכות מהעבודה
מחשבון קצבת נכות מעבודה

Comments


כל הקטגוריות במגזין

  • הודעה
  • white phone
  • ווטסאפ
bottom of page