top of page

הזכויות הרפואיות שלך מגיעות לך!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

עשית את הצעד הראשון עכשיו תורנו. בקרוב מאוד נחזור אלייך!

זכויות חולי סרטן

מחלות הסרטן הן חלק מהמציאות בישראל ובעולם כולו. רבים מחולי הסרטן מחלימים ממחלתם אך חווים תקופה לא פשוטה במהלכה. הקלה רבה טמונה לעיתים במערכת שלמה הכוללת זכויות של החולים.

מהן הזכויות המגיעות לחולי סרטן וכיצד ניתן לממשן?

הפרק הזה יענה לך על שאלות חשובות ביותר בסוגיה על מחלות סרטן והשלכותיהן

מול הנתונים המצביעים על עלייה בתחלואת הסרטן בישראל, ניצבת גם ההתקדמות בעולם הרפואה בכלל ורפואת הסרטן בפרט, שתורמת להארכת תוחלת החיים של החולים ואף להחלמתם. עם זאת, אנשים המאובחנים כחולי סרטן נאלצים להתמודד מול מציאות חדשה: בדיקות תכופות, טיפולים קשים, תרופות יקרות, מגבלות פיזיות ותופעות לוואי לא פשוטות. השפעת המחלה על תפקוד החולים בשגרת היום ניכרת בכל המישורים ומחייבת עזרה. לפיכך חשוב לדעת – זכויות חולי סרטן מעוגנות בחוק ועשויות להקנות לחולים הקלות רבות ערך, סיוע בהיבט הכלכלי וקבלת שירותים שונים. בין אם מדובר באובדן כושר עבודה זמני עד לנסיגת המחלה, ובין אם בחולים שטרם נמצא להם מרפא – זכויות לחולי סרטן מהוות נדבך משמעותי בהתמודדות עם המחלה והשלכותיה.זכויות חולי סרטן בביטוח לאומי

אישה או גבר חולי סרטן שגילם עד 67 יכולים לפנות בבקשה אל המוסד לביטוח לאומי לצורך קביעת אחוזי נכות. זאת בין אם אינם עובדים עקב מחלתם ועל כן ייתכן שהם זכאים לקצבת נכות, ובין אם הינם עובדים ומקבלים שכר אך ייתכן שהם זכאים לפטור ממס ולהנחות שונות. יתרה מזאת, בתנאים שונים המפורטים ב"חוק לרון", גם חולים שעובדים ומשתכרים יכולים לקבל קצבת נכות.


בביטוח לאומי חולי סרטן זוכים לתשומת לב מיוחדת. בהתאם לכך קיים מסלול מהיר עבור חולי סרטן בדרגות שונות: אנשים בשלבי טיפול אקטיבי, חולים עם מוגבלות קשה, וכן כאלה המצויים חלילה בשלבים סופניים. במסלול זה ביטוח לאומי מתחייב לסיים את הטיפול בתביעה בתוך 30 ימים מיום קבלתה.


כמו כן, כיום ניתן לממש את הזכויות מביטוח לאומי ללא התייצבות בפני ועדה רפואית. הדבר מתאפשר באמצעות טופס רפואי מיוחד, שהופק ע"י המוסד לביטוח לאומי בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן. עם מילוי הטופס ע"י האונקולוג/המטולוג המטפל, ניתן לצרפו למסמכי הפנייה לביטוח לאומי לקביעת נכות כללית. הליך זה מקל על חולים המתקשים או אינם מסוגלים להתייצב בפני ועדה רפואית.


עיקרי זכויות חולי סרטן בביטוח לאומי
קצבת נכות כללית –

חולי סרטן שכושר עבודתם וכושר השתכרותם נפגעו, זכאים להגיש בקשה לקצבת נכות כללית. כאמור, על מנת להקל על חולים המקבלים טיפולים אונקולוגיים, ניתן למלא טופס מיוחד המועבר למוסד לביטוח לאומי וחוסך את הצורך להתייצב בפני ועדה רפואית. בדרך כלל חולי סרטן מקבלים קצבה לתקופה זמנית, ובתום הטיפולים ביטוח לאומי בוחן את המשך/הפסקת מתן הקצבה בהתאם למצבם הרפואי. חשוב לדעת כי במהלך התקופה בה החולה מקבל קצבה, הוא עשוי להיות זכאי גם להטבות נוספות כגון פטור ממס הכנסה, הנחה בארנונה, פטור מתשלום רבעוני בקופת החולים, סיוע ברכישת תרופות ועוד.

שירותים מיוחדים –

זכאות הנבחנת על פי הזדקקיד מושטת אל יד ותו של החולה לעזרה בתפקוד יומיומי ועל פי מידת תלותו בזולת. חולי סרטן המקבלים טיפולים אקטיביים במחלה יהיו זכאים לקצבת שירותים מיוחדים בהתאם לסוג הטיפול והתגובה אליו. קצבה זו אינה תלויה בהכנסות אלא במבחנים אחרים הנוגעים לאחוזי הנכות שנקבעו. לכן במקרים מסוימים ניתן לבקש אותה גם במצבים בהם לא צומצמה ההשתכרות בפועל (למשל עקב קבלת ימי מחלה).


נפגעי עבודה –

בין הגורמים למחלות סרטן לסוגיהן, ייתכנו כאלה הקשורים בעבודתו של החולה. כך לדוגמה, הביטוח הלאומי עשוי להכיר בסרטן העור כתוצאה מחשיפה לשמש במהלך עבודה, בסרטן שלפוחית השתן כתוצאה מחשיפה לחומרים כימיים במהלך העבודה, או במזותליומה הנגרמת מחשיפה לסיבי אסבסט במהלך העבודה. בכל מקרה של מחלה רצוי להתייעץ עם רופא מומחה לבחינת הזיקה שלה לעבודה. חוות דעת רפואית הקושרת בין התפתחות מחלת הסרטן לבין תנאי עבודתו של החולה, עשויה לזכותו בהכרה כנפגע עבודה. חולה שיוכר כנפגע עבודה יוכל לקבל גמלת נכות מעבודה בגובה המחושב בהתאם לשכר לפני גילוי המחלה ולאחוזי הנכות שנקבעו. כמו כן, יוכל לממש זכויות שונות כגון: טיפול רפואי בחינם, שיקום מקצועי, פיצוי עקב אובדן כושר השתכרות, ובמקרה פטירה כתוצאה מהמחלה – שאריו יהיו זכאים לגמלת תלויים בנפגע עבודה.

פטור ממס הכנסה לחולי סרטן

זכויות חולי סרטן במס הכנסה ניתנות עד לגובה התקרה לפי סוג ההכנסה. חולים בדרגת נכות 90% ומעלה זכאים לפטור מתשלום מס הכנסה. במקרים בהם חולי סרטן מקבלים טיפולים אונקולוגיים, מאובחנים כסובלים ממחלה מפושטת או עוברים ניתוח להסרת גידול סרטני – הם עשויים לקבל פטור ממס הכנסה לתקופה זמנית.


ישנה חשיבות גם למשך תקופת הנכות. נכות זמנית הנקבעת למשך פחות מ-186 ימים אינה מקנה פטור. קביעת נכות למשך 186 עד 365 ימים מזכה בפטור לפי תקרה מופחתת.


מה הן הזכויות מחברות הביטוח?

זכויות חולי סרטן עשויות לנבוע גם מפוליסות ביטוח פרטיות או קרנות פנסיה במסגרת כיסויי ביטוח שונים שרכשו בגין אובדן כושר עבודה, סיעוד, גילוי מחלות קשות וביטוח תרופות.


ישנם טיפולים אונקולוגיים במהלכם מאושרת זכאות לפיצוי בגין אובדן כושר עבודה, בהתאם לתופעות הלוואי מהן סובל החולה בגינם. בתום הטיפולים תעריך חברת הביטוח מחדש את מצבו של החולה הן מבחינה פיזית והן מבחינה נפשית, על מנת לבחון את השפעת הטיפולים והמחלה על יכולתו לחזור לעבוד.


מה הן הזכויות מביטוחי הבריאות?

חולי סרטן שרכשו ביטוח בריאות עם כיסוי מתאים, עשויים להיות זכאים גם לסיוע ברכישת תרופות מצילות חיים, טיפולים וניתוחים שאינם כלולים בסל הבריאות. בשנים האחרונות פותחו תרופות חדשות ויקרות לטיפול בסרטן המעי הגס, סרטן שד גרורתי ועוד, שאינן מסובסדות ע"י קופות החולים. ניתן לממש זכויות חולי סרטן המעי הגס, זכויות חולי סרטן השד וסוגי סרטן אחרים, במסגרת מרבית ביטוחי הבריאות הכוללים כיסוי לתרופות היקרות הללו.


בנוסף, אדם שרכש מחברות הביטוח כיסוי בגין ביטוח סיעודי, ובעת מחלתו נזקק לעזרה בביצוע פעולות בסיסיות כגון רחצה, אכילה, הלבשה וניידות – עשוי להיות זכאי לפיצוי בגין מצב סיעודי.


מה הן הזכויות מביטוח מחלות קשות?

ביטוח מחלות קשות מעניק פיצוי חד פעמי במקרה של גילוי מחלה קשה המוגדרת בפוליסה. רשימת המחלות המזכות בפיצוי כמו גם היקף הפיצוי הכספי, משתנים בין חברות הביטוח השונות ובין סוגי הפוליסות שנרכשו.מה הן הזכויות מקרנות הפנסיה?

עובדים אשר הם ומעסיקיהם שילמו דמי גמולים לקרן פנסיה, עשויים להיות זכאים גם לגמלת פנסיית נכות במקרה של אובדן כושר עבודה כתוצאה ממחלתם. פנסיית נכות משולמת לחולה לפני גיל הפרישה שאיבד את כושרו להשתכר. חולי סרטן אשר הפסיקו או צמצמו את עבודתם בעקבות המחלה, יכולים להגיש בקשה לפנסיית נכות. זכויות חולי סרטן בפנסיית נכות הן גמלה חודשית מקסימלית של 70% מהשכר בקרנות הפנסיה הישנות, ו-75% מהשכר בקרנות הפנסיה החדשות.פיצוי חד פעמי לחולי סרטן

במידה ונקבעה לחולה הסרטן נכות רפואית בשיעור של 90%-100%, החולה עשוי להיות זכאי לפיצוי חד פעמי ולפטור ממס הכנסה (במקרה של 90% ב"חישוב מיוחד").

ישנו גם ביטוח מחלות קשות אשר מעניק מענק חד פעמי לחולי סרטן או פיצוי, במקרה בו התגלתה מחלה קשה אשר מוגדרת בפוליסה שנרכשה. חשוב לציין כי פיצוי כספי יינתן גם במקרה בו המחלה תוכר כ"מחלת עבודה", על פי תנאים מסוימים. במקרה של מחלת עבודה, תתכן גם קבלת קצבה חודשית.


אנחנו כאן כדי לסייע לך במימוש זכויותיך

אנו בחברת לבנת פורן – זכויות רפואיות בעלי ידע רפואי ומקצועי וניסיון רב שנים בכל הקשור לסיוע במימוש זכויות רפואיות. בחברתנו פועלים כ-25 רופאים וכ-150 עובדים, מנהלי לקוח, ואנשי מקצוע, המנוסים בסיוע במקרים רבים ושונים של מימוש זכויות, מכירים את המערכות הבירוקרטיות המורכבות באופן מעמיק, ומסוגלים להתנהל מולן בצורה מיטבית ואפקטיבית.


המומחים שלנו רואים אותך. נשמח להזמינך לפגישת היכרות ראשונית ללא עלות וללא התחייבות, בה נתוודע למקרה האישי שלך, ונציג את הדרכים בהן נוכל לסייע לך בתהליך מימוש הזכויות הרפואיות שלך, בצורה המקצועית, הקלה והמהירה ביותר.

Kommentare


כל הקטגוריות במגזין

  • הודעה
  • white phone
  • ווטסאפ
bottom of page