top of page

נפגעי עבודה

ביטוח לאומי

תאונת עבודה ביטוח לאומי

אחוזי נכות תאונת עבודה 

תאונת עבודה היא אירוע תאונתי שהתרחש במהלך העבודה, בדרך לעבודה או בדרך חזרה מהעבודה. תאונות עבודה מוגדרות כאירועים פתאומיים, בלתי צפויים ובלתי מתוכננים, שהביאו לפגיעה פיזית או נפשית.

דוגמאות לאירועים שעשויים להיחשב כתאונת עבודה: נפילה מסולם, החלקה במקום העבודה, פציעה מכלי עבודה, אירוע לב עקב מריבה ועוד. חשוב לדעת: על מנת שהתאונה תוכר כפגיעה בעבודה יש להוכיח שהיא התרחשה תוך כדי ועקב העבודה, ושהחבלות מהן סובל הנפגע התרחשו כתוצאה מתאונה זו. בתנאים מסוימים תוכר גם תאונה בדרך לעבודה או בדרך מהעבודה הביתה כפגיעה בעבודה, במקרים כאלו ניתן לקבל אחוזי נכות ביטוח לאומי - תאונת עבודה, כאמור, תאונת עבודה עשויה להקנות אחוזי נכות.


מה עושים עכשיו?

כדי לזכות בזכויות מהביטוח הלאומי בגין תאונת עבודה, תצטרכו לעבור 2 שלבים: שלב הראשון זה שלב ההכרה כנפגע עבודה ובמידה וביטוח לאומי הכיר בתביעתכם השלב השני הוא שלב קביעת אחוזי הנכות.  את טפסי התביעה להכרה ניתן להוריד כאן ולשלוח באתר הביטוח הלאומי או למסור ידנית למוסד לביטוח לאומי בסניף הקרוב אליכם. כמו כן, ניתן גם להגיש את התביעה בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.

לאחר הגשת התביעה תזומנו לעמוד בפני וועדה רפואית שתקבע את אחוזי הנכות שלכם. שימו לב: נפגע אשר נקבעו לו אחוזי נכות מעבודה, גם אם מדובר ב-0% נכות עדיין מוגדר כנפגע עבודה ויוכל להגיש החמרת מצב בכל שלב בחיים. אך במידה ולא הוכר לא יוכל להגיש על כך החמרת מצב. לכן אנו סבורים כי יש חשיבות רבה בהיעזרות בגוף מקצועי טרם הגשת התביעה, שילווה אתכם בתהליך שבסופו של דבר יקבע את אחוזי הנכות והפיצוי אותו תקבלו כתוצאה מהפגיעה.

ערעור על החלטת הוועדה הרפואית

ברגע שתקבלו את החלטת הוועדה הרפואית תוכלו להחליט האם להגיש ערעור בפני הוועדה הרפואית לערערים. את הערעור יש להגיש תוך שלושים ימים ממועד קבלת ההודעה ורצוי שיהיה מנומק ככל הניתן.

מתי מגישים את התביעה לביטוח הלאומי

את התביעה לביטוח הלאומי יש להגיש עד 12 חודשים ממועד הפגיעה. כל איחור במועד הגשת התביעה עלול לפגוע בצורה חלקית או מלאה בזכאות לגמלה.

עברת תאונות עבודה - מה הזכויות שלך?

אחוזי נכות נקבעים בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, על פי תקנות הביטוח הלאומי לקביעת אחוזי נכות לנפגע בעבודה. בדרך כלל, בשלב הראשון רופאי הוועדה יקבעו נכות זמנית, ורק בתום הנכות הזמנית תיקבע נכות צמיתה.

מי שהוכר על ידי הביטוח הלאומי כנפגע תאונת עבודה, עשוי להיות זכאי לאחת או יותר מסוגי הזכויות הבאות: ריפוי ושיקום מקצועי או רפואי, פיצוי על הפגיעה (דמי פגיעה) ומענק או קצבת נכות.

 

דמי פגיעה

דמי הפגיעה משולמים בגין פגיעה בעבודה או בגין אירוע שמוגדר כתאונת עבודה. דמי הפגיעה יחושבו לפי 75% מהשכר הממוצע שהנפגע קיבל בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה.

התשלום על היעדרות מהעבודה עקב תאונות עבודה או מחלת מקצוע לא יעלה על 91 ימים, שמתחילים להיספר ממחרת יום הפגיעה. לאחר 91 ימים, אם נותרה נכות רפואית בגין הפגיעה בעבודה, ישולם למבוטח פיצוי חד פעמי או קצבה חודשית. הפיצוי או הקצבה לעובד שכיר ייקבעו בהתאם לשכר הממוצע בשלושת החודשים שקדמו לתאריך הפגיעה, ולעובד עצמאי בהתאם למקדמות אותן שילם לביטוח לאומי בשלושת החודשים שקדמו לאירוע של פגיעה בעבודה.


נכה נזקק עקב פגיעה בעבודה/תאונות עבודה


מי שלאחר 91 הימים הקצובים לתשלום דמי פגיעה עדיין נמצא באי כושר עבודה מוחלט עקב תאונת עבודה, יהיה זכאי לגמלה בגובה 75% מהשכר הממוצע בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה – בתנאי שאין לו הכנסה ממקור אחר.


פיצוי חד פעמי לנפגעי עבודה


לאחר עמידה בפני הוועדה הרפואית וקביעת אחוזי הנכות, יתכן והנפגע יהיה זכאי לפיצוי חד פעמי המשולם לנפגעי עבודה. פיצוי זה ישולם לנפגע עבודה בעל דרגת נכות של 10% עד 19%. הפיצוי לנפגעי עבודה יחושב לפי 75% מהשכר הממוצע ב-3 החודשים שקדמו לפגיעה, כפול אחוזי הנכות, כפול 43 קצבאות.

לדוגמא: אדם אשר נפגע בעבודה, הרוויח משכורת ממוצעת של 10,000 ₪ בחודש ונקבעו לו עשרה אחוזי נכות, יקבל פיצוי חד פעמי לפי החישוב הבא  7,500 ₪ * 10% * 43 קצבאות = 32,250 ₪.


קצבת נכות מעבודה


קצבת הנכות מעבודה המשולמת בגין תאונות עבודה או פגיעה בעבודה, תשולם לנפגע עבודה בעל דרגת נכות של 20% נכות ומעלה (כאשר דרגת הנכות נקבעה בעקבות תאונת עבודה). הקצבה תחושב לפי 75% מהשכר הממוצע של נפגע העבודה בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה, כפול אחוזי הנכות שנקבעו לו במסגרת הועדה הרפואית.


המרת קצבת נכות לאחר פגיעה בעבודה/תאונות עבודה


נכה שנקבעה לו נכות בשיעור העולה על 20% עקב תאונת עבודה, יכול בתנאים מסוימים להיות זכאי להמיר את קצבת הנכות במענק חד פעמי אך חשוב לדעת שבמידה והמיר לא יוכל להגיש החמרת מצב בעתיד.


טיפול רפואי עבור נפגעי תאונות עבודה


מבוטח שנפגע בעבודה והוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כנפגע עבודה, זכאי לכיסוי הוצאות ריפוי, החלמה ושיקום לרבות טיפול, אשפוז, תרופות ומכשירים שניתנו על ידי קופות החולים.

גמלת תלויים עבור בני משפחה של נפטר עקב תאונת עבודה

במקרה בו עובד נפטר עקב פגיעה בעבודה או תאונת עבודה, יהיו זכאים התלויים בו: אלמן/ה, יתומים או הורים – לגמלת תלויים. גובה הקצבה משתנה בהתאם למספר ולגיל התלויים של נפגע תאונת העבודה, ותעמוד על בין 40% ל- 100% מהקצבה שהייתה משולמת לבעל דרגת נכות של 100%.


שיקום מקצועי עבור נפגעי עבודה/נפגעי תאונות עבודה


נפגע עבודה שהוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי קבעה כי נכותו עולה על 10%, יכול להיות זכאי לשיקום מקצועי. מטרת השיקום המקצועי היא הקניית מקצוע ו/או סיוע להשתלבות בעבודה, על פי התאמה אישית ויכולתו של הנפגע לאחר הפגיעה בעבודה.


סוף התהליך


בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית בביטוח הלאומי, ייתכן ותהיו זכאים לקצבת נכות. קצבת הנכות מעבודה משולמת מדי חודש ב-28 בחודש, לזכות חשבון הבנק של הנפגע, בהתאם לפרטים הרשומים בטופס התביעה לקצבה. כמו כן, גם מענק הנכות מעבודה וכל תשלום חד פעמי אחר משולמים לזכות חשבון הבנק של הנפגע, כפי שרשם בטופס התביעה לקצבה.


זכאות לתעודת נכה לאחר תאונת עבודה


כל נפגע עבודה שנקבעה לו דרגת נכות קבועה (לצמיתות) בשיעור של 20% ומעלה, יהיה זכאי לתעודת נכה. את התעודה הוא יקבל מהביטוח הלאומי.

נפגעתם בתאונת עבודה ? נשמח לעמוד לרשותכם

כל שצריך לעשות הוא להגיע לפגישה ראשונית בה נציג את הדרכים שבהן נוכל לסייע לך בתהליך. פגישה זו אינה כרוכה בעלות או בהתחייבות מצידך!


מה זה תאונת עבודה?

תאונת עבודה היא אירוע תאונתי שהתרחש במהלך העבודה, בדרך לעבודה או בדרך חזרה מהעבודה. תאונות עבודה מוגדרות כאירועים פתאומיים, בלתי צפויים ובלתי מתוכננים, שהביאו לפגיעה פיזית או נפשית.

דוגמאות לאירועים שעשויים להיחשב כתאונת עבודה: נפילה מסולם, החלקה במקום העבודה, פציעה מכלי עבודה, אירוע לב עקב מריבה ועוד. חשוב לדעת: על מנת שהתאונה תוכר כפגיעה בעבודה יש להוכיח שהיא התרחשה תוך כדי ועקב העבודה, ושהחבלות מהן סובל הנפגע התרחשו כתוצאה מתאונה זו. בתנאים מסוימים תוכר גם תאונה בדרך לעבודה או בדרך מהעבודה הביתה כפגיעה בעבודה, במקרים כאלו ניתן לקבל אחוזי נכות ביטוח לאומי - תאונת עבודה, כאמור, תאונת עבודה עשויה להקנות אחוזי נכות.


מה עושים במקרה של תאונת עבודה?

כדי לזכות בזכויות מהביטוח הלאומי בגין תאונת עבודה, תצטרכו לעבור 2 שלבים: שלב הראשון זה שלב ההכרה כנפגע עבודה ובמידה וביטוח לאומי הכיר בתביעתכם השלב השני הוא שלב קביעת אחוזי הנכות.  את טפסי התביעה להכרה ניתן להוריד כאן ולשלוח באתר הביטוח הלאומי או למסור ידנית למוסד לביטוח לאומי בסניף הקרוב אליכם. כמו כן, ניתן גם להגיש את התביעה בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.

לאחר הגשת התביעה תזומנו לעמוד בפני וועדה רפואית שתקבע את אחוזי הנכות שלכם. שימו לב: נפגע אשר נקבעו לו אחוזי נכות מעבודה, גם אם מדובר ב-0% נכות עדיין מוגדר כנפגע עבודה ויוכל להגיש החמרת מצב בכל שלב בחיים. אך במידה ולא הוכר לא יוכל להגיש על כך החמרת מצב. לכן אנו סבורים כי יש חשיבות רבה בהיעזרות בגוף מקצועי טרם הגשת התביעה, שילווה אתכם בתהליך שבסופו של דבר יקבע את אחוזי הנכות והפיצוי אותו תקבלו כתוצאה מהפגיעה.


ערעור על החלטת הוועדה הרפואית

ברגע שתקבלו את החלטת הוועדה הרפואית תוכלו להחליט האם להגיש ערעור בפני הוועדה הרפואית לערערים. את הערעור יש להגיש תוך שלושים ימים ממועד קבלת ההודעה ורצוי שיהיה מנומק ככל הניתן.

מתי מגישים את התביעה לביטוח הלאומי

את התביעה לביטוח הלאומי יש להגיש עד 12 חודשים ממועד הפגיעה. כל איחור במועד הגשת התביעה עלול לפגוע בצורה חלקית או מלאה בזכאות לגמלה.

מהן הזכויות המגיעות לך כנפגע תאונת עבודה?

אחוזי נכות נקבעים בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, על פי תקנות הביטוח הלאומי לקביעת אחוזי נכות לנפגע בעבודה. בדרך כלל, בשלב הראשון רופאי הוועדה יקבעו נכות זמנית, ורק בתום הנכות הזמנית תיקבע נכות צמיתה.

מי שהוכר על ידי הביטוח הלאומי כנפגע תאונת עבודה, עשוי להיות זכאי לאחת או יותר מסוגי הזכויות הבאות: ריפוי ושיקום מקצועי או רפואי, פיצוי על הפגיעה (דמי פגיעה) ומענק או קצבת נכות.

 

דמי פגיעה

דמי הפגיעה משולמים בגין פגיעה בעבודה או בגין אירוע שמוגדר כתאונת עבודה. דמי הפגיעה יחושבו לפי 75% מהשכר הממוצע שהנפגע קיבל בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה.

התשלום על היעדרות מהעבודה עקב תאונות עבודה או מחלת מקצוע לא יעלה על 91 ימים, שמתחילים להיספר ממחרת יום הפגיעה. לאחר 91 ימים, אם נותרה נכות רפואית בגין הפגיעה בעבודה, ישולם למבוטח פיצוי חד פעמי או קצבה חודשית. הפיצוי או הקצבה לעובד שכיר ייקבעו בהתאם לשכר הממוצע בשלושת החודשים שקדמו לתאריך הפגיעה, ולעובד עצמאי בהתאם למקדמות אותן שילם לביטוח לאומי בשלושת החודשים שקדמו לאירוע של פגיעה בעבודה.


נכה נזקק עקב פגיעה בעבודה/תאונות עבודה

מי שלאחר 91 הימים הקצובים לתשלום דמי פגיעה עדיין נמצא באי כושר עבודה מוחלט עקב תאונת עבודה, יהיה זכאי לגמלה בגובה 75% מהשכר הממוצע בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה – בתנאי שאין לו הכנסה ממקור אחר.


פיצוי חד פעמי לנפגעי עבודה

לאחר עמידה בפני הוועדה הרפואית וקביעת אחוזי הנכות, יתכן והנפגע יהיה זכאי לפיצוי חד פעמי המשולם לנפגעי עבודה. פיצוי זה ישולם לנפגע עבודה בעל דרגת נכות של 10% עד 19%. הפיצוי לנפגעי עבודה יחושב לפי 75% מהשכר הממוצע ב-3 החודשים שקדמו לפגיעה, כפול אחוזי הנכות, כפול 43 קצבאות.

לדוגמא: אדם אשר נפגע בעבודה, הרוויח משכורת ממוצעת של 10,000 ₪ בחודש ונקבעו לו עשרה אחוזי נכות, יקבל פיצוי חד פעמי לפי החישוב הבא  7,500 ₪ * 10% * 43 קצבאות = 32,250 ₪.


קצבת נכות מעבודה

קצבת הנכות מעבודה המשולמת בגין תאונות עבודה או פגיעה בעבודה, תשולם לנפגע עבודה בעל דרגת נכות של 20% נכות ומעלה (כאשר דרגת הנכות נקבעה בעקבות תאונת עבודה). הקצבה תחושב לפי 75% מהשכר הממוצע של נפגע העבודה בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה, כפול אחוזי הנכות שנקבעו לו במסגרת הועדה הרפואית.


המרת קצבת נכות לאחר פגיעה בעבודה/תאונות עבודה

נכה שנקבעה לו נכות בשיעור העולה על 20% עקב תאונת עבודה, יכול בתנאים מסוימים להיות זכאי להמיר את קצבת הנכות במענק חד פעמי אך חשוב לדעת שבמידה והמיר לא יוכל להגיש החמרת מצב בעתיד.


טיפול רפואי עבור נפגעי תאונות עבודה

מבוטח שנפגע בעבודה והוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כנפגע עבודה, זכאי לכיסוי הוצאות ריפוי, החלמה ושיקום לרבות טיפול, אשפוז, תרופות ומכשירים שניתנו על ידי קופות החולים.

גמלת תלויים עבור בני משפחה של נפטר עקב תאונת עבודה

במקרה בו עובד נפטר עקב פגיעה בעבודה או תאונת עבודה, יהיו זכאים התלויים בו: אלמן/ה, יתומים או הורים – לגמלת תלויים. גובה הקצבה משתנה בהתאם למספר ולגיל התלויים של נפגע תאונת העבודה, ותעמוד על בין 40% ל- 100% מהקצבה שהייתה משולמת לבעל דרגת נכות של 100%.


שיקום מקצועי עבור נפגעי עבודה/נפגעי תאונות עבודה

נפגע עבודה שהוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי קבעה כי נכותו עולה על 10%, יכול להיות זכאי לשיקום מקצועי. מטרת השיקום המקצועי היא הקניית מקצוע ו/או סיוע להשתלבות בעבודה, על פי התאמה אישית ויכולתו של הנפגע לאחר הפגיעה בעבודה.


סוף התהליך- קבלת קצבת נכות מביטוח לאומי

בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית בביטוח הלאומי, ייתכן ותהיו זכאים לקצבת נכות. קצבת הנכות מעבודה משולמת מדי חודש ב-28 בחודש, לזכות חשבון הבנק של הנפגע, בהתאם לפרטים הרשומים בטופס התביעה לקצבה. כמו כן, גם מענק הנכות מעבודה וכל תשלום חד פעמי אחר משולמים לזכות חשבון הבנק של הנפגע, כפי שרשם בטופס התביעה לקצבה.


זכאות לתעודת נכה לאחר תאונת עבודה


כל נפגע עבודה שנקבעה לו דרגת נכות קבועה (לצמיתות) בשיעור של 20% ומעלה, יהיה זכאי לתעודת נכה. את התעודה הוא יקבל מהביטוח הלאומי.


נפגעתם בתאונת עבודה ? נשמח לעמוד לרשותכם

כל שצריך לעשות הוא להגיע לפגישה ראשונית בה נציג את הדרכים שבהן נוכל לסייע לך בתהליך. פגישה זו אינה כרוכה בעלות או בהתחייבות מצידך!


אנחנו כאן בשבילכם 

אנו בחברת לבנת פורן – זכויות רפואיות, בעלי ידע רפואי ומקצועי וניסיון רב שנים בכל הקשור לסיוע במימוש זכויות רפואיות. בחברתנו פועלים כ-25 רופאים וכ-150 עובדים, מנהלי לקוח, ואנשי מקצוע, המנוסים בסיוע במקרים רבים ושונים של מימוש זכויות, מכירים את המערכות הבירוקרטיות המורכבות באופן מעמיק, ומסוגלים להתנהל מולן בצורה מיטבית ואפקטיבית.

 

נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע לכם בפנייתכם לקבלת הזכויות הרפואיות העשויות להגיע לכם עקב המצב הרפואי שלכם. כל שצריך לעשות הוא להגיע לפגישה ראשונית, במהלכה נציג את הדרכים שבהן נוכל לסייע לכם בתהליך. פגישה זו אינה כרוכה בעלות או בהתחייבות מצידכם.

הזכויות הרפואיות שלך מגיעות לך!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

עשית את הצעד הראשון עכשיו תורנו. בקרוב מאוד נחזור אלייך!

  • הודעה
  • white phone
  • ווטסאפ
bottom of page